Itoophiyaan ”UN habitate” waliin hojjachuuf waliigalan.

OBN Caamsaa 26, 2012- Itiyoophiyaan haala mijeessaan naannoo mana jireenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii(UN Habitate) waliin ta’uun iddoowwan vaayiraasii koroonaaf saaxilamoo ta’aan addaa baasuun waliin hojjachuuf waliigalan.

Weerara vaayiraasii kana ittisuuf bakka namoonni itti baay’atan jedhaman addaa bahan keessa magaaloota kanneen akka Finfinnee,Hawaasaa, Baahirdaar, fi Adaamaa yemmuu ta’aan magaaloota kanneen keessatti yeroof bakka gabaa qopheessuun barbaachisa ta’ee akka argamee ibsameera.

Dizaayiniin haaraan kun torban dhufu kaantiiboota magaaloota filamaniif ifa ta’aa.

Dizaayiniin kunis namoonni vaayiraasii koroonaaf akka hin saaxilamneef namoonni karaa salphaan fageenya isaanii akka eegan, bakka harka dhiqannaafi bakka balfii itti gatamuu kan qabu ta’uu ibsameera.

Ministeerri Ijaarsa fi Misooma Magaalaa bakkeewwan gabaa yeroof ta’anis akka mijatan karoorfame hojii irraa akka ooluu waliin akka hojjeetan beeksiseera.

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti haala mijeessan naannoo mana jireenya Damee Afriikaa kan ta’aan Toomaas Siiraambaa tata’amsa’iina vaayiraasii kanaa ittisuuf gabaan bakka murteessa waan ta’eef hojii kan hojjeechuun murteessa ta’ee argameera jedhan.

Dhaabbanni(UN habitate) kun Itiyoophiyaa keessatti bara 1998 hojii akka eegales ibsameera.

Facebook Comments