Weerara vaayirasi koroonaa daran kan baba’lise odeeffannoo dogoggorafi hubannoo gaha qabaachuu dhabuu akka ta’ee himame.

OBN Wax. 18, 2012- Weerara vaayirasi koroonaa daran kan baba’lise odeeffannoo dogoggorafi hubannoo gaha qabaachuu dhabuu akka ta’ee himame.

Kunis kan jedhame waltajjii marii dhaabbanni miidiyaa Doochii veele jedhamu qopheessee irratti yemmuu ta’uu marii’icha irrattis Dhaabbileen Miidiyaa Idil-Addunyaa irratti argamaniiru.

Mariin kunis dhimma vaayiraasii koroonaa waliin walqabaate akka ta’ee himameera.

Mariin gaggaaffamee kan irrattis weerara vaayiraasii koroonaa darana kan baba’lise odeeffannoo sobaan tamsa’uufi dhimmicha irratti hubannoo gaha qabaachuu dhaabuun akka ta’uutu ibsame.

Rakkoon kan hiikuuf immoo odeeffannoo sirrii uummata biraan gahuufi gahe gaazexessitoota maal ta’uu akka qabuu irratti mariin bal’aa uun himameera.

Facebook Comments