weerara vaayirasii koroonaan booda barnootaafi leenjii addaan citee ture eegalchiisuuf qophiilee jalqabaa irratti mari’atamaa jira

weerara vaayirasii koroonaan booda damee barnootaafi leenjii addaan citee ture eegalchiisuuf qophiilee jalqabaa irratti pireezedaantoota Yuunvarsiitiilee wajjiin mariin gaggeeffamaa jiraachuusaa Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo beeksise.

Deetaan Ministira Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dr. Saamuu’eel Kifilee akka jedhanitti; kallattii mootummarraa kennameen dhaabbilee barnoota fi leenjii yoo bannu baraattoota haala kamiin simaachuu akka qabnu irratti mari’achaa jirra jedhaniiru.

Dhaabbileen barnoota fi leenjii addaan citee ture yoo banaman imaammata, bulchiinsaafi dhimmoota akkadaamikii hojiirra oolan irrattis mariin ni gaggeeffama jedhameera.

Barnoota bara 2012 sababa weerara vaayirasii koroonaan addaan citee ture akkaataa itti xumuramuun danda’amuufi kan bara 2013 akkaataa itti eegalamee xumuramuu danda’u irratti mari’atamaa jiras jedhaniiru Dr. Saamuu’eel.

Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments