Baankiin Awaash ijaarsa Hidha Haaromsaatif Birrii miiliyoona 25 boondii bite

Baankiin Awaash ijaarsa Hidha Haaromsaatif Birrii miiliyoona 25 boondii bite.

Bittaan boondichaa hidhichi ijaaramee xumuramuun ummanni humna ibsaa ga’aa akka argatu ni tumsaan beeksiseera baankichi.

Boondii bitame kanas Mana Maree Qindeessaa Hirmaannaa Hawaasaa biyyaalessaatti guyyaa har’aa kenneera.

Hojigaggeessaa Olaanaan Baankichaa obbo Tsahaay Shifarraa sirna wal harkaa fuudhiinsa irratti haasaa taasisaniin; Baankichi ijaarsa hidhichaarra eegalee hanga ammaatti boondii bituuniifi deeggarsa maallaqaa taasisaa turuusaa himaniiru.

Walittiqabduun Mana Maree Hirmaannaa Hawaasaa Biyyaalessaa aadde Roomaan G/sillaasee akka himanitti deeggarsi Baankichi taasise fakkeenya kan ta’uufi kan jajjabeeffamu ta’uudha.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaarraa odeeffanne

Facebook Comments