Biyyaa magariisa Uumu

Hojiiwwaan Magaalaa Finfinnee miidhaksuuf hojjatamaa jiran naannoolee biyyatti garagaraatti bal’isun biyyaa magariisa uumuun akka baarbachisu himame

Hojiiwwaan Magaalaa Finfinnee miidhaksuuf hojjatamaa jiran naannoolee biyyatti garagaraatti bal’isun biyyaa magariisa uumuun akka baarbachisu himame.

Ogeessi Pabliik Poolisii Dr.Qoosxanxiinoos Baraahatasfaa,hojiiwwan magaaloota miidhaksuuf hoojjataman Magaalatti miidaksuu fi bareedinaan eeguu irraa darbanii, carraa hojii dargaggootaf uumuuf gahee olaanaa waan qabaniif naannooleenis carraa fi humna Paarkoota Magariisaa ilaalcha kessaa galchuun barnoota godhachuu fi tumsu qabu jedhan.

Hojiin misooma magaarisa fi magaala miidhaksuu kun ummataa fi mootummaan galma tokkoof kan hojjatan ta’u waan agarsisanif abbooti qabeenyaa simaachuuf carraa gaarii uumaas jedhaniiru.

haala qilleensa sirreessuu fi madda galii ta’uus ni danda’u jedhaniiru.

Imaammanni misooma magaarisa Itiyoophiyaa hojii magaaloota miidhaksuuf mijaata waan ta’eef, guddina qabeenya dinagde biyyattif akkasumas abbaa qabeenyummaa bishaani,lafaa fi namaa ishee ilaalcha keessa galchuun hojii misooma magaariisa cimsaani itti fufuun akka baaarbachisuus himaniiru.

Ruwaandan magaala guddoo ishee Kigaalii magaarisaa taasisuu isheef magaalattin buufata abbooti qabeenya heedduu fi giddugala Afriikaa ta’u kan himan Dr. Qoosxanxiinoos abbootin qabeenyaa kanneen ummaanni akkamitti biyyaa isaa akka eggatu yoo argan gara Itiyoophiyaatti dhufun ni misoomsu jedhaniiru.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaarraa odeeffanne

Image may contain: one or more people, sky and outdoor
Image may contain: grass, tree, sky, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, bridge, plant, tree and outdoor
Facebook Comments