Daawwannaa Ministeera Nageenyaafi dhaabbilee itti waamama ministeerichaa

 Ministirri Ministeera Nageenyaafi hooggantoonni dhaabbilee itti waamama Ministeerichaa paarkii Shaggaariifi Inxooxxoo daawwatan.

Ministirri Nageenyaa aadde Muufariyaat Kaamiilfi koomishineroonni Naannolee daawwannaa kana irraatti argamaniiru.

Hooggantoonni olaanoo tokko tokkoo daawwannaa kana irraatti argaman akka jedhanitti waan kamuu kutannoon hojjenaan milkaa’uun ni danda’ama yaada jedhu nuuf mirkaneessa jedhan. Ministirri Nageenyaa aaddee Muufariyaat Kaamiil hojiin piroojektoota hojjetamaa jiru misoomaaf gahee guddaa qaba jedhaniiru.

Hooggantoonni kunniin daawwannaa isaanii booda paarkii Inxooxxoo irratti Ashaaraa magariisaa isaanii kaa’aniiru.
Maddi: TOI

Facebook Comments