Gabaasa dogoggoraa Amnasitii Intarnaashinaal

Dhaabbanni AmnasitiI Intarnaashinaal gabaasoota dogoggoraa Itiyoophiyaa ilaalchisee baaseef dhiifama gafate

Dhaabbanni AmnasitiI Intarnaashinaal gabaasoota dogoggoraa Itiyoophiyaa ilaalchisee baaseef dhiifama gafate.

Mirgi lammiilee Itiyoophiyaa akka eegamuuf ni hojjaatama kan jedhe dhaabbatichi haala siyaasa biyyattin amma kessaa jirtus ni hubanna jedheera.

Dhaabbanni Amanastii Intarnaashinaal jedhamu Ityoophiyaatti haala qabinsa mirga namoomaa keessumattu naannoo Oromiyaa fi Amaraa ilaalchisuun Caamsaa, 2012 gabaasa baasuun isaa ni yaadatama.

Kanumaan walqabatee, Abbaan Alangee Waliigalaa hojii adda baasuu raawwachuun gabaasni Amanastii Intarnaashinaal tarkaanffiiwwan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhate hunda sarbiinsa mirga namoomaa taasisuun kan fudhate ta’uu ibsa baasee ture.

Haa tahu malee, Amanastii Intarnaashinaal gabaasa barreeffamaa gama toora tiwutara isaan baaseen gabaasichi dogooggora ta’uu ibsuun dhiifama gaafateera.

Ibsa Abbaan Alangee Waliigalaa Federaalaa baase dhaabbanni guddaan akka Amanastii Intarnaashinaal dogooggara maqaa biyyaa balleessu hojjechuu fi tamsaasuu dhaabbaticharraa kan hin eegamne ta’uu eereera.

Image may contain: text that says 'AMNESTY INTERNATIONAL'
Image may contain: text that says 'Amnesty International @amnesty Amnesty International has always supported the human rights of all Ethiopians. We remain conscious of Ethiopia's complex and evolving political climate. Our comms team recognizes the negative impact of our recent media output and apologises for posting it in error.'
Facebook Comments