Inshuraansii Wabii Fayyaa

Aanoleen dabalataa 264 fayyadamoo Inshuraansii Wabii Fayyaa ta’uu Ejansiin Inshuraansii Fayyaa beeksiise.

Daarektarri Daarektooretii Kominikeshiinii Ejansii Wabii Fayyaa Obbo Zamadkuun Abbabaa miseensonni fayyadamoo Inshuraansii Wabii Fayyaa waggaa waggaan dabalaa demuun aanolee haaraan tajaajila argachuu eegalaniiru jedhan.

Naannolee tokko tokkootti muudachuu COVID-19fi sababa rakko nageenyaan hojiin akkaataa karoorfameefi yaadameen waan hin hojjetamneef malee aanoleen hedduu  fayyadamoo tajaajila kana taasisun ni danda’ama ture jedhame.

Waggoottan dhufan 10’n keessaatti uummanni Itiyoophiyaa hundi fayyadamoo Inshuraansii Fayyaa ni argatu jechuun Ministirri Fayyaa ifoomsanii turan.

Tajaajila kana dhaabbilee Fayyaa mootummaa dabalataan dhaabbiileen yaalaa fayyaa dhuunfaattis akka kennamu dhaabbiilee waliin waliigaltee uumuun qajeelfamaafi dambiilee hordofuun kallattii mootummaan kaa’een akka hojjeetan taasisuuf karooraa qabana jedhan obbo Zamadkuun Abbabaa.

Maddi: Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaati

Facebook Comments