Magaalaa Finfinneetti Manni Maree Nageenyaa ifatti hundeeffamuusaa

Magaalaa Finfinneetti Manni Maree Nageenyaa ifatti hundeeffamuusaa Kantiibaan itti aantuun magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan.

Magaalaa Finfinneetti Manni Maree Nageenyaa ifatti hundeeffamuusaa Kantiibaan itti aantuun magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan.

Filannoo iftoominaan taasifameenis Pirezedaantiin Yunivarsitii Finfinnee Pirofeessar Xaasewu Waldehaannaa Pirezidaantii Mana Marichaa fi aartistii beekamtuun Aartist Maqdas Tseggaayee immoo Itti aantuu Pirezedaantii ta’uudhaan filatamuusaanii fuula feesbuukii isaanirratti ibsaniiru.

Warreen filamtan dhimmi nageenya magaalaa Finfinnee nu ilaallata jechuudhaan jiraattota magaalichaa waliin hiriiruu isaaniif kabajaa fi dinqisiifannaa qaban ibsuun, fuulduratti hojii guddaan akka isaan eeggatu eeran.

Badhaadhinna hunda galeessi magaalaa Finfinneef, nageenyi guyyaa guyyaa murteessaa waan ta’eef, Manni Maree Nageenyaa kun galfata uummataa itti kennamee fi kaayyoo qulqulluu fi gaarii qabatee ka’e galmaan gahuudhaan itti gaafatamummaa seenaa qabeessa kana akka fiixaan baastan imaanaa waliin isin yaadachiisaas jedhan Aadde Adaanach.

Hundumtu nageenya Magaalaa Finfinneef akka waardiyaa dhaabbatus waamicha dhiyeessaniiru.

 

Facebook Comments