Midiyaalee elektironiksii 10f heeyyamni kennamuufi jedhame.

Midiyaalee elektironiksii 10f heeyyamni kennamuufi jedhame.

Midiyaalee elektironiksii 10f heeyyamni kennamuufi jedhame.

Bara haaraa kanatti miidiyaalee elektironiksii 10f heeyyama kennuuf akka ta’e Abbaan Taayitaa Birodkaastiingi beeksise.

Daarektarri abbaa taayitichaa Dr. Geetaachoo Dinquu akka jedhanitti, bara haaraatti miidiyaalee heeyyama fudhachuuf caalbaasii mo’atan keessaa sadii dhaabbata raadiyoo FMti.

Akkasumas dhaabbilee ulaagaalee guutuun eeyyama saatalaayitii gaafataniif battalumatti ni kennama jedhan.

Heeyyamni kan kennamu fedhiifi dambalii qilleensaa muraasa jiru walsimsiisuun akka ta’e eeraniiru.

Miidiyaalee maxxansaaf fedhii bu’ura godhachuunh eeyyama kennuuf qophiin taasifamaa jiraachuu Dr. Geetaachoon ibsaniiru.

Rakkoo adeemsa midiyaalee biratti mul’atu tasgabbeessuun damicha gara fuuladuraatti tarkanfachiisuuf miira itti gaafatamummaan hojjechuun barbaachisaa ta’uu himaniiru.

Abbaan taayitichaa bara 2012 keessaa buutalee raadiyoo FM sadiif heeyyama kennuun kan yaadatamuudha.

 

Facebook Comments