Ministeera Aadaa fi Tuurizimii

Itiyoophiyaan bara 2022tti galii damee Tuurizimii irraa waggan argattu Doolara Biiliyoona 23n gahuuf karoorfamuu Ministeerri Aadaa fi Tuurizimii beeksise

Itiyoophiyaan bara 2022tti galii damee Tuurizimii irraa waggan argattu Doolara Biiliyoona 23n gahuuf karoorfamuu Ministeerri Aadaa fi Tuurizimii beeksise.

Ministeerri Aadaa fi Tuurizimii gabaasa raawwii hojii bara 2012, karoora waggaa 10 gama damee Aadaa,Tuurizimii fi Ispoortiin akkasumas karoora bara hojii 2013 irraatti qamoolee dhimmii ilaallatu walin marii gaggeesse jira.

Mariicha irraatti karoora damee Tuuriziimii waggaa 10 kan dhiyyeessan ministeerichatti hogganaa damee karoora Tuurizimii kan ta’an, obbo Ahimad Mahaamad,bara 2022tti lakkoofsa tuuristoota Itiyoophiyaa daawwataniI miiliyoona 7.4n gahuun waggaatti galii damee kana irraa argamu Doolara Biiliyoona 23n gahuuf karoorfameera jedhan.

Karoora kana galmaan gahuuf hojiiwwaan hedduun hojjatamuuf karoorfamuu kan himan obbo Ahimad, rakkoowwaan damee Tuurizimii irraatti mul’atan furuuf iddoowwan gahumsa tuuristii duran turan akka nama hawwatan taasisuu, akkasumas iddoowwaan gahuumsa Tuuristi haaraa misoomsuuf xiyyeeffaannan kan hojjatamu ta’uu himaniiru.

Yeroo ammatti haroomsa irraa kan jiran xumurun cinaatti iddoowwaan gahumsa tuuristi duran turan 40 haroomsuu akkasumas iddoowwaan gahumsa tuuristi haaraa 59 misoomsuun hojiiwwan ijoo karoora waggaa 10 kessaatti qabaman ta’us himaniiru.

Karoorri kun yoo karoorfamu,haala teessuma lafaa,paarki
iwwan biyyaalessa UNESCOtti galma’an fi aadaa fi duudhaa biyyattin qabdu fayyadamuun lakkoofsa tuuristoota baay’isuun galii damee tuurizimirraa argamuus ol guddisuuf kan karoorfame ta’u himaniiru.Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaarraa odeeffanne.

Image may contain: mountain, sky, outdoor, nature and water
Image may contain: outdoor
Image may contain: tree, plant, outdoor and nature
Image may contain: 1 person, outdoor and water
+2
Facebook Comments