Oromiyaatti lafa heektaara kuma 300 ol irratti jallisiidhaan Qamadiin ni oomishama jedhame.

Oromiyaatti lafa heektaara kuma 300 ol irratti jallisiidhaan Qamadiin ni oomishama jedhame.

Oromiyaatti lafa heektaara kuma 300 ol irratti jallisiidhaan Qamadiin ni oomishama jedhame.

Bara 2013tti lafa heektaara kuma 300 olirratti jallisiidhaan qamadii oomishuuf karoorfamuusaa Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisaa ibsabiiru.

Oromiyaa kessatti godinaalee jallisiidhaan qamadii oomishuun muuxannoo gaarii qabaniif beekamtiin kennameera.

Sirna kanaratti Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo, Shimallis Abdiisaa akka dubbatanitti Naannichas tahe Biyyatti hiyyummaa keessaa baasuuf, misooma qamadii hirkatummaa roobaa jalaa baasuudhaan jallisiidhaan misoomsuun barbaachisaadha jedhan.

Oromiyaatti lafa heektaara kuma 300 ol irratti qamadii jallisiidhaan oomishamurraa kuntaala miliyoona 15 ol argachuuf karoorfamuu himanii,hojii kanaratti godinaaleen Oromiyaa hundi ni hojjeetuus jedhaniiru.

Ministirri Qonnaa obbo Umar Huseen gama isaaniin akka jedhanitti, Mootummaan Fedeeraalaa muuxannoo misooma qamadii jallisiidhaan barana muldhate bara itti aanuu caalaatti babaldhisuuf qophiin hunda galeessa tahe godhameera jedhan.

Facebook Comments