Piroojektiin Shaggar miidhaaksuu

Piroojektiin Shaggar miidhaaksuu magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jiran hojii wal fakkataa akka biyyaatti hojjetamanif fakkeenya gaariidha jedhan Ambaasaaddar Daggiifee Bulaa.

 

Institiyuuti leenjii qorannoo seera fi haqaa Feederaalaatti Daarektarri Olaanaan Ambaasaaddar Daggiifee Bulaa piroojektii Inxoxxoo ,Paarkii Tokkuummaa ijaaramaa jiran Magaalaa Finfinnee miidhaaksuu irraa darbee piroojektootaa akka biyyaatti ijaaramuuf karoorfamaniif agarsiiftuu guddaa akka ta’ee himan.

Paarkiiwwan ijaaramaa jiran kun yeroon xumuramu isaanii karaa tokkoon ijaarsa piroojektii yeroon xumuruf muuxannoo gaarii ta’uu himu Abaasaaddar Daggiifeen, karaa biraa immoo qabeenya uumamafi nam-tolchee iddoo bashaanaanf oolchuuf garaagaraa jedhan.

Dabalatanis indaastirii gama damee Tuurizimiin guddisuun fi pirojektoota biraa akka biyyaatti jalqabuuf baay’ee garagaaraa jedhan.

Keessattuu piroojektiin Inxooxxoo namni kamiyyuu xiyyeeffannoo kenneefi kan hin beeknee fi jijiirama booda Ministirrii Muummee Dr. Abiyyii Ahimad tarkaanfii fudhataniin hojiin dhalootaf ta’uu hojjetamu ibsan.

kana dura Itiyoophiyaatti daawwattoonni yeroo dhufaan magaalaa Finfinneetti Luusii daawwachuu irraa kan hafe hin jiru ture, ammaa garuu piroojektoonni kun ijaaramuu isaaniitti daawwatootaf filannoon gaarii ta’uu himan Ambaasaaddar Daggiifeen Bulaa.
DhPI

Image may contain: 1 person, sunglasses, eyeglasses, closeup and outdoor, text that says 'ETEKESS KESS'Image may contain: sky and outdoorImage may contain: one or more people, bridge, tree, plant and outdoor
Facebook Comments