Yunivarsiitiin Jimmaa yeroo jalqabaatiif digrii pirofesarummaa dubartiif kenne.

Yunivarsiitiin Jimmaa yeroo jalqabaatiif digrii pirofesarummaa dubartiif kenne.

Yunivarsiitiin Jimmaa yeroo jalqabaatiif digrii pirofesarummaa dubartiif kenne.

Pirofesarumaa kan argatan haadha ijoollee sadii Pirofesar Tsiggee Katamaa barnoota saayinsii Baayoomedikaaliin yoo ta’u, isaan waliin ogeessa yaala dhibee keessaa kan ta’an Dr. Isaayyaas Kabbadas pirofesarumaa argataniiru.

Sagantaan beekamtii pirofesarummaa kun yunivarsiitii Jimmaatti qophaahe.

Pirezedaantiin yunivarsitichaa, Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa yunivarsiiticha keessati warra akka pirofesar Tsiggee akka baay’atan hawaasa yunivarsiitichaa gorsaafi deeggarsaan asiin gahan nan galateeffadha jedhan.

Sagantaa kanarratti kan argaman ministeera Saayinsiif Dhaabbilee Barnoota Olaanaa kan turan Pirofesar Hiruut Waldamariyam hojii wayta ministira ministeerichaa ta’uun hojjetaa turanitti gumaachaniif galateeffachuun badhaasa argataniiru.

Dubartii ta’aniii sadrkaa kana gahuun cimina addaafi cichooma barbaada kan jedhan Pirofesar Hiruut, dubartoonni hedduun Pirofesar Tsiggeerraa waan heddu baratuu jedhan.

Sirna kanarratti maatiifi hiriyoonni pirofesar Tsiggee Katamaa argamaniiru

Facebook Comments