Itoophiyaan bara 2030tti gabaa biyyaa keessaafis ta’e alaaf humna ibsaa dhiyyeessuuf MW kuma 20n gahuuf karoorfateetti-DR. Injinaar Shilashii Baqqalaa

OBN Ful.19, 2013- Qabeenya Inarjii biyyoota Afriikaa walitti sassaabuun, deggarsa Qaxanaa fi walitti dhufeenya cimsuun barbachisaadha jedhan Ministirri Bishaani, Jal’isi fi Inarji Dr.Injinar Silaashi Baqqalaa.

Minisitirichi kana kan jedhan dhaabbata Walitti hidhaminsa Misooma Annisaa fi Gargaarsaa Idil-adduunyaa keessatti Afriikaa hirmaachisuuf koree qinda’ee yeroo hojii jalqabsisuuf waltajjiin gaggeeffamee irratti.

Hanqinni manneen barnootaa,Fayyaa fi bishaan dhugaati qulqulluu akkasumas dhiyyeessin humna ibsaa gadi aanaa ta’uun mootummoota Afriikaaf rakkoo guddaa ta’u himaniiru.

Keessumaa hanqinni dhiyyeessi humna ibsaa biyyoota Afriikaa baay’ee keessatti misooma hawaasa fi dinagdee fiduuf rakkoo guddaa ta’eera kan jedhan ministirichi, Itiyoophiyaan lammiilee ishee fayyadamtoota humna ibsaa taasisuuf carraqqi guddaa taasistus lammiilee biyyatti miiliyoona 110 kessaa harki 55 fayyadamtoota humna ibsaa akka hin taane akka fakkeenyatti kaasaniiru.

Rakkoowwan kana furuufis mootummaan Itoophiyaa akka lakkoofsa Awuurooppaa bara 2025 sadarkaa Idil-adduunyaatti dhaqqabummaa humna ibsaa guddisuuf kaayyoo qabate galmaan gahuuf hojjachaa jiraachuus beeksisaniiru.

Haaluma kanaan humna ibsaa ammaatti Meeggaa Waattii kuma 4 fi 413 gahee, hidha haroomsaarraa MW kuma 5 fi 150 maddisisuun piroojaktoota biroo ijaarsa irraa jiran xumuruun biyyyattin bara 2030tti gabaa biyyaa keessaafis ta’e alaaf humna ibsaa dhiyyeessuuf MW kuma 20n gahuuf karoorfamuus himaniiru.

Fedhii humna ibsaa dabalaa dhufe bifa barbaadamuun guutuuf sirna walitti hidhaminsa Inarji Afriikaa sirreessuun Afriikanoota maraaf humna ibsaa madalawaa,itti fufinsaa qabufi ammayyawaa ta’e dhiyyeessuuf gahee olaanaa qabas jedhaniiru.

Walitti hidhaminsa humna ibsaa Sudaanifi Jibuuti walin jiru irratti dabalataan Keeniyaa,Ertiraa,Sudaan kibbaa fi Somaaliyaa walin walitti hidhata humna ibsaa Afriikaa bahaa irratti gabaa humna ibsaa guddina dinagdee fi hawwasummaa irratti walin hojjachuuf hojjatamaa jiras jedhaniiru.Ministeericha Odeeffanne

Facebook Comments