Badhaasa Nama Gaarii marsaa 8ffaa

Badhaasa Nama Gaarii marsaa 8ffaan obbo Kaalid Naasir,obbo Kiroos Asfaawu,Gaazexessaa Biiniyaam Kaabbadaa fi Maahammad Al-Aruusin badhafamtoota addaa ta’un Pireezedanti Saahilawarqi Zawudee irraa Badhaasa Gootaa bara 2012 fudhatan

Badhaasa Nama Gaarii marsaa 8ffaan obbo Kaalid Naasir,obbo Kiroos Asfaawu,Gaazexessaa Biiniyaam Kaabbadaa fi Maahammad Al-Aruusin badhafamtoota addaa ta’un Pireezedanti Saahilawarqi Zawudee irraa Badhaasa Gootaa bara 2012 fudhatan.

Badhaasa nama gaarii marsaa 8ffaan badhaafaman jalqabaa ji’oota shanan darban keessa sababa weerara Vaayirasii Koroonaan mana jireenyaa isaanii kennuun akaasumas namoota biroo deeggaruun hojii gaarii kan hojjatan obbo Kaalid Naasiridha.

Badhaafamaa addaa lammaffaa kan ta’an obbo Kiroos Asfaawu waggoota saglan darbaaniif yeroo dhibbaaf Boondii hidha haroomsaa kan bitanii fi hadhooli sababa hir’ina dhiigan du’an oolchuuf yeroo 21f dhigaa kan arjoomaniidha.

Hundeessan Miidiyaa Ijoollee gaazexessaa Biiniyaam Kabbadaa badhaasa nama gaarii marsaa 8ffaa badhaafamaa 3ffaa ta’eera.

Gaazexessaa Biiniyaam sababa weerara Vaayirasii Koroonaan ijoollee mana isaani turaniif miidiyaa Ijoollee banuun sagantalee gara garaa ijoollee ilaallatuu fi boharsuu dhiyeessuun isaanii badhaafamaa addaa isaan taasiseera.

Afaan Arabaan yaada fi dhugaa Itiyoophiyaa miidiyaalee Idil-adduunyaan hubaachisaa fi falmaa kan ture obbo Maahammad Al-Aruusi badhaafama addaa ta’aaniru.

Maatii Itiyoophiyaa irraa Sawuud Araabiyaatti kan dhalatan obbo Maahammad Al-Aruusin dhimmaa hidha haroomsaa Guddichaa Itiyoophiyaa ilaalchisee miidiyaalee Idil-adduunyaa garaagaraan falmuun beekamu. EBC

Image may contain: one or more people
Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: 2 people, people standing and text
Facebook Comments