Hojiin dipiloomasii hidha haaromsaa irratti hojjetamaa jiru cimee itti fufeera jedhan, Ambaasaaddaroonni

OBN Ful. 19,2013- Hojiin Dipiloomasii hidha haaromsaa irratti hojjetamaa jiru cimee itti fufeera jedhan, Ambaasaaddaroonni.

Hidhi haaromsaa hanga xumuramutti hojiin dippiloomaasii cimsuun akkasumas hirmannaa hawaasa diyaaspooraa qaban daraan cimsuun barbaachisaa ta’uu ibsame.

Ameerikaatti Itti gaafatamaan Waajjirrii qoonsilaa Minnisootaa fi Mid weestii Jeeneraala Ambaasaaddar Abdulaaziz Muhammad Itiyoophiyaan seera addunyaa eeguun hidhicha ijaaraa akka jirtu uummataa addunyaaf ifa gochuun barbaachisaadha jedhan.

Hawaasni diyaaspooraa kan hubachuun deeggarsa hidhichaaf kennan cimsanii akka itti fufan Ambaasaaddar Abdulaaziz himaniiru.

Sa’ud Arabiyaatti Amabaasaaddarri Itiyoophiyaa Abdulaaziz Ahimad gama isaaniin hojiin dippiloomaasii hojjetamaa jiru cimee itti fufuu qaba jedhan.

Akka TOItti, gara fuulduraattis miidiyaa gara garaa irratti Afaan Arabaatiin fayyadamuun ejjannoon Itiyoophiyaa hidha haaromsaa irratti qabdu uummataaf beeksisuun barbaachisadha jedhan.

Deetaan Ministira Dhimma  Biyyaa Alaa Ambaasaaddar Reduwaan Huseen eejjannoon Itiyoophiyaan hidha haaromsaa irratti qabdu hubachiisuuf Imbaasiiwwan Itiyoophiyaa biyyoota hundaa jiran hojii isaanii guyya guyyaa ta’uu qaba jedhan.

Facebook Comments