Obbolummaa Ummatoota lameenii baroota hedduuf itti fufe cimsuudhaan badhaadhinni Itiyoophiyaa akka milkaa’uuf ni hojjeenna.-obbo Shimallis Abdiisaa.

Obbolummaa Ummatoota lameenii baroota hedduuf itti fufe cimsuudhaan badhaadhinni Itiyoophiyaa akka milkaa'uuf ni hojjeenna.-obbo Shimallis Abdiisaa.

Obbolummaa Ummatoota lameenii baroota hedduuf itti fufe cimsuudhaan badhaadhinni Itiyoophiyaa akka milkaa’uuf ni hojjeenna.-obbo Shimallis Abdiisaa.

Baroota hedduuf obbolummaafi tokkummaa Ummatoota Oromoo fi Amaaraa itti fufee jiru cimsuudhaan
Badhaadhina Itiyoophiyaa milkeessuuf wal tumsuun kan hojjeetamu tahu pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa, obbo Shimallis Abdiisaa ibsan.

Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Beeniishaangul Gumuz obbo Ashaadlii Hasan gama isaanitiin, hojii nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa waliin qindoominaan hojjeenna jedhan.

Naannoo Amaaraatti qaamoolee nageenyi naannichatti akka mirkanaa’uufgumaachaniif wayita beekamtiin magaalaa Baahiir Daaritti kennamu sirnicaratti kan argaman obbo Shimallis akka dubbatanitti, walitti dhufeenyi Oromoo fi Amaaraa seenaa dheeraa kan qabuu fi haala kamiinu Ummatoota addaan bahuu hin dandeenyeedha jedhan.

Facebook Comments