Ayyaanni Irreechaa Kallattii murtee Abbootiin Gadaa dabarsaniin kabajamuuf qophii xummuruuu Komiishiniin Poolisiin Oromiyaa beeksise

OBN Ful. 21,2013- Ayyaanni Irreechaa bara 2013 kabajamuu kallattii abbootiin Gadaa dabarsaniin akka raawwatu qophiin xummuramuusaa Koomishiin Poolisiin Oromiyaa Komiishinarri Janaraalaa Komiishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa himaniiru.

Murtee Abbootii Gadaa kabajuun uummannii Irreecha Finfinnee fi Harsadee akka kabajuu, Komiishinarri Janaraalaa Komiishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaan gimaniiru.

Sababa Vaayirasii Koronaatin Abbootiin Gadaa murtoo dabarsan hubachuun akkaataa Ogeessi Fayyaa of eeggannoo godhaa jedhaniin fageenya isaa eeggate akka kabajuu himaniiru.

Irreecha Finfinnee fi Harsadii lakkoofsa murtaa’een akka kabajamuu murtoo darbeerraa ka’uun uummanni akkuma kana dura qe’ee qe’ee isaatti akka kabajuu gaafanna jedhan.

Irreecha uummata Oromoo biratti kabaja olaanaa qabu,qaamoleen bu’aa siyaasaaf itti dhimma ba’uuf ergama fudhatanii ayyaana irreechaa iddoo araaraa fi tokkommaa ta’e gara jeequmsaatti akka jijjiiramu qaamolee hojjetan Komiishinnin Poolisii Oromiyaa qorannoon adda baafateeras jedhan Koomishanara Janaraalaa Araarsaa Mardaasaa.

Irreecha sababeeffachuun meeeshaalee waraanaa adda addaa Boombii-26, Kilaashii-14, Shugguxii-103 fi namoonnii 503 ergama fudhatan to’annaa jala oolanii qoratamaa jiru; ammas hordoffiin itti fufee jiras jedhan.

Komishiniin Poolisii Oromiyaa uummataaf aantummaa qabuu qaamolee nageenyaa biroo waliin qindaa’ee uummata bira akka dhaabbatus himan.

Fulbaana 30 booda Mootummaan hin jiru ilaalcha jedhuun biyyattii gooluuf holoola sobaafi badii gessisuuf jiran irraa uummannii akka of eeggatu Komishinarri Janaraalaa Araarsaa Mardaasaa waamicha dhiyeessaniiru.

Ummanni Irreecha bara kanaa karaa naga’aan akka xummuramu murtoo Abbootii Gadaa kabajuun irreenfachuu qaba jedhaniru.

Komiishinarri Janaraalaa Komiishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Ayyaana Irreechaa bara 2013 sababeefachuun ergaa baga geessanii dabarsaniru.Balaay Tasammaatu gabaase.

Facebook Comments