Magaalaa Gaalaniitti, sirna ijaarsa pirojektii manneen barumsa Ifa Boruu Bitee fi Caffee Tumaa sadrkaa 2ffaa dhagaan bu’uraa kaa’ame.

OBN Sad.12,2013- Magaalaa Gaalaniitti, sirna ijaarsa pirojektii manneen barumsa Ifa Boruu Bitee fi Caffee Tumaa sadrkaa 2ffaa dhagaan bu’uraa kaa’ame.

Sirna ijaarsa pirojektichaa irraatti Sadarkaa Pireezidaantii Itti Aanaatti Qindeessaan Kilaastera Hawaasummaa Aabb Addisuu Araggaa fi Hogganaan Biiroo Barnootaa oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo argamaniiru.

Kantiibaan Magaalaa Galaan Aabb Ahmed Idiriisi, bulchiinsi maagaalichaa, qulqulliinnaa barnootaa mirkaneessuuf mana barnoota Ifa Boruu Birrii Miliyoona 35n lafa hektaara 24 irratti ijaarama jedhan.

Sadarkaa Pireezidaanti Itti Aanaatti Qindeessaan Kilaastera Hawaasummaa Aabb Addisuu Araggaa, hojiin qulqulinna barnootaa milkeessuuf dhaloota egeree ijaaruuf manneen barnoota ulaagaan isaa eeggate ijaaruun barbaachisadha; kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoon ka’ee hojjataa akka jiru himaniru.

Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo, hojii ijaarsa mana barumsaa Ifa Boruu akka Magaalaa Galaanitti hirmaanna uumataan hojjataamaa jiru waan galateeffamuu qabudha; kanneen biroofiss muuxxannoo guddoo tahuu dubbatan.

Pirojektootni Ifa Boruu sadarkaa lammaffaa fi Bultii Addaa qabaman keessaas 19 ijarsiisaa jalqabee jira jedhaniru.

Qonnaan Bultootni arginee dubbifne ijaaramuu mannen barnoota sadarkaa lammaffaa kanatti gammannee jirra; xummura isaafis ni tumsina jedhan. Kyyaa Buleettu gabaase.

Facebook Comments