Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti jiraattotni Kutaa Magaalaa Nifas Silki Laaftoo Raayyaa Ittisa Biyyaatiif Birrii Miliyoona 100 fi Miliyoona 30 deeggarsaan kennan.

OBN Sad. 12, 2013- Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti jiraattotni Kutaa Magaalaa Nifas Silki Laaftoo Raayyaa Ittisa Biyyaatiif Birrii Miliyoona 100 fi Miliyoona 30 deeggarsaan kennan.

Hojii raawwachiiftuun kutaa magaalichaa Aadde Natsaannat Dhaabaa, jiraattotni kutaa magaalichaa Birrii Miliyoona 100 fi Miliyoona 30 gosaa fi maallaqa callaan gumaachuu himan.

Sirna walharkaa fudhinsa deeggarsichaarratti kan argaman Kantiibaan Itti Aantuu Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, qonnaan bultootaafi jiraattota Kutaa Magaalichaa galateeffataniiru.

Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin mootummaan eegale cimee itti fufa jedhan.

Raayyaa Ittisa Biyyaa bakka bu’uun deeggarsicha hawaasarra kan fuudhan Meejer Jeneraal Habtaamuu Xilaahun, deeggarsi hawaasni taasisaa jiru aantummaa ummataa mirkaneessa jedhan.

Dirqama nutti kennames kutannoof xiiqiin ni ba’aanna jedhaniru. Wandimmaagany Asaffaatu gabaase.

Facebook Comments