‘Magaalaa keenya balfarraa,Biyyaa keenya ammoo Juntaa,gantummaafi jibbarraa ni qulqulleessina’-Aadde Adaanach Habeebee

OBN Sad. 12, 2013- ‘Magaalaa keenya balfarraa,Biyyaa keenya Juntaa,gantummaafi jibbarraa ni qulqulleessina’ yaada jedhuun iddoo garagaraa qulqulleessa jiraach Kantibaa Ittaantuun Magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee beeksisan.

Nutis qulqulleessuu aadaa godhannee,guyyaa duula qofa osoo hin eegin yeroo hundumaa ofii fi magaalaa keenyaa balfa mul’atuufi hin mul’anneerraa akkasumas yaada badaarra haa eegnus jedhan fuula feesbuukii isaanirratti.

Facebook Comments