Fandii Tirastiin Doolaarri miiliyoonni 4 Diyaasporaa irraa walitti qabame misoomaaf ooluufi

Maallaqa hanga yoonaattis lammiilee Itoophiyaa biyya garaa garaa jiraataan kuma 20 irraa walitti qabame Doolaara miiliyoona 4 misoomaaf oolchuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'atamaa jira.

OBN Caamsaa 21, 2011- Fandii Tirastin Doolaarri miiliyoonni 4 Diyaasporaa irraa walitti qabame misoomaaf ooluufi.

Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahmad Fandii Tiraastin Diyaasporaa akka hundeeffamuuf waamicha dhiyeessaniin Onkololeessa 13 bara  2011 irraa eegalee maallaqni walitti qabamuu eegaluun ni yaadatama.

Yeroo dhiyoottis biyya keessatti boordii fi waajjira hundeessuun hojiileen garaa garaa eegalameera.

Maallaqa hanga yoonaattis lammiilee Itoophiyaa biyya garaa garaa jiraataan kuma 20 irraa walitti qabame Doolaara miiliyoona 4 misoomaaf oolchuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin mari’atamaa jira.

Misoomni piroojektii kanaas qonna, fayyaa, barnoota, bishaan fi dhimma dubartootaa irratti kan xiyyeeffatuudha.

Daarektarri Olaanaa Fandii Tarsti Diyaasporaa Itoophiyaa obbo Fiqiree Zawdee akka jedhanitti, fandichi ilaalcha siyaasaa kamiirrayyuu bilisa kan ta’ee fi dhiibbaa irraa bilisa ta’ee kutaa hawaasaa hundaa wal qixxummaan deeggaruuf hundeeffamuu himuu Tajaajila Odeeffannoo Itoophiyaarraa odeeffanneerra.

Facebook Comments