Hoospitaalli Ispeeshaalaayizdi Walqixxee hojii eegale

Hoospitaalichi Ministira Galiiwwanii aadde Adaanach Habeebeen eebbifame.

OBN Caamsaa 23, 2011- Hoospitaalli Ispeeshaalaayizdi Walqixxee ebbifamee hojii eegale.

Hoospitaalichi bakka walitti qabduun boordii yuunvarsiitichaa fi Ministirri Galiiwwanii aadde Adaanach Habeebee, hoggansi federaalaa, naannoo fi keessummoonni affeerraman argamanitti ebbifameera.

Siree ciisanii itti yaalaman 110 kan qabu yammuu ta’u, tajaajila yaalaa dhibee keessoo qaamaa, baqaqsanii wallaanuu, gadaamessaa fi ulfa,akkasumas yaala daa’immanii kennuf qophii xumureera.Maddi:-FBC

Facebook Comments