Yuunivarsitiimn Amboo agarsiisa hojii dhaabbilee qaxaranii fi oggeessota eebbifaman walitti fidu qopheesse

OBN Caamsaa 30, 2011– Yuunivarsitii Ambootiin agarsiisa hojii dhaabbilee qaxaranii fi oggeessota eebbifaman walitti fidu qopheesse.

Agarsiisa kana irratti dhaabbilee gurguguddoo biyyattii 91 ta’an argamaniiru.

Agarsiisni kun oggeesota damee garagaraa yuunivarsitii Amboo irraa eebbifaman dhaabbilee qaxaran waliin eebbifamtoota qaaman wal agarsiisas jedhameera.

Barana Yuunivarsiitiin Amboo barattoota 4500 ni eebbisa jechuun Yeroon Toleera gabaseera

Facebook Comments