Godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa Ganda Heera Liphittuutti sirni aadaa jilaa Bunnaqaa fi Gutuu Naquu Gadaa Gujii fincaan harmuufaa gaggeefamaa jira.

OBN Ful. 15, 2012 – Godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa Ganda Heera Liphittuutti sirni aadaa jilaa Bunnaqaa fi Gutuu Naquu Gadaa Gujii fincaan harmuufaa gaggeefamaa jira.

Sirna kanarratti Abbaan Gadaa Jiloo Maandhoo Abbaa Qaalluu Gujii Aagaa Saqootiif raadden 150 gumaacha.

Sirni kun waggoota 50f addaan cite ture barana irra deebi’uu isaati.

Abbaan Gadaa tokko bara gadooma isaa keessa raadden 30 Abbaa Qaalluuf gumaachee Qumbii irraa fudhachuun haxxiyyooma.

Sirni kun Gadaa 5n darbanif osoo hin gaggeefamin waan tureef Abbaan Gadaa Jiloo Maandhoo kan Gadaa 5 raadden 150 Abbaa Qaalluu Gujii Aagaa Saqootiif kennan. Tasfaayee Waaqtolaatu gabaase

Facebook Comments