Haaromsi Masaraa Abbaa Jifaar eegalee jira

OBN Fulbaanaa 02,2012- Haaromsi masaraa Abbaa Jifaar eegalee jira.

Hojiin suphichaa masaraa Abbaa Jifaar ogeeyyii biyya keessaa fi lammiilee Ameerikaatin deeggaramuun eegalameera.

Jalqabbii hojii suphaa masarichaas kantiibaan bulchiinsa Magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammad daawwatanii, hordoffii fi deeggarsi barbaachisaan kan taasifamuuf ta’uu ibsaniiru.

Onkololeessa 23,2011 masaricha suphuuf waliigalteen hojiirra oolmaa mallattaa’un ni yaadatama jedhaFBCn.

Ameerikaan masaricha suphuuf deeggarsa kan taasistu ta’uu Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Raaynar Onkololeessa 2011 wayita magaalaa Jimmaa fi masaraa Abbaa Jifaar daawwatanitti ibsuun isaanii ni yaadatama.

Masaraa Abbaa Jifaar haaromsuuf; Abbaan Taayitaa Qorannaa fi Eegumsa Hambaalee, Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa fi Imbaasiin Ameerikaa Birrii miiliyoona 7.9n haaromsuuf hojjechaa jiru.

 

Facebook Comments