Marichi jijjiirama akka biyyaatti argame itti fufsiisuu keessatti shoora ol’aanaa qaba-Buunnoo Bedelleeo

OBN Hagayya 29, 2011- Godina Buunnoo Beddelleetti boqonnaa qophii karoora hojii mootummaa kan Bara 2012 irratti mari’atamaa jira.

Bulchaan Godinichaa Obbo Shaafii Huseen, marichi jijjiirama akka biyyaatti argame itti fufsiisuu keessatti shoora ol’aanaa qaba jedhaniiru.

Marichi haala qabatamaa godinichaa kan xiinxalu, ciminootaafi hanqinoota kan adda baasuuf kallattii fuula duraa kan kaa’u akka ta’es himaniiru. Wandimmaaganyi Asaffaatu gabaase.

Facebook Comments