Obbo Dammaqaan Bakka Buutota Waldaa Humna Galaanaa Itoophiyaa waliin mari’atan

OBN Ful. 07,2012- Ministira Muummee Itti aanaan obbo Dammaqaa Makoonnan bakka buutota Waldaa Humna Galaanaa Itoophiyaa Waajjira isaaniitti simachuun waliin mari’atan.

Miseensonni waldichaa muuxannoo hojii qabaniin humna biyyaa ta’uurratti mariataniiru.

Obbo Dammaqaan waldichi dandeettii fi muuxannoo qabuun ijaarsa biyyaa keessatti gaheesaa akka bahatu dhaamaniiru.#@FBC

Facebook Comments