Qabxiin Qormaata Kutaa 10ffaa Ifoome

Barattoota qormaata fudhatan keessaa .5 qabxii 2 fi sanaa ol kan fidan yammuu ta’u, kuma 10 ol kan ta’an ammoo 4 fidaniiru.

OBN Fulbaanaa 02,2012- Eejansiin Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaa qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa ifoomse.

Eejansichi bara 2011 barattoonni miiliyoonni tokko fi kuma 200 ol qormaata kutaa 10ffaa fudhachuu ibseera.

Barattoota qormaata fudhatan keessaa 682,572 dhira, 572,997 ammoo dubartootaa.

Kanneen keessaa 894,318 idileedhan, 354,782 dhuunfadhaan, 6,469 galgalaan barnoota isaanii kan hordofanidha.

Barattoota qormaata fudhatan keessaa %75.5 qabxii 2 fi sanaa ol kan fidan yammuu ta’u, kuma 10 ol kan ta’an ammoo 4 fidaniiru.

Daayreektarri olaanaa eejansichaa obbo Araayaa G/igzi’aabheer akka jedhanitti, lakkoofsi barattoota qabxii 2 fi sanaa ol galmeessisanii kan bara darbee ni caala.

Bara darbe 2 fi lamaa ol kan galmeessisan %71 ture.

Barattoonnis qabxii qormaata isaanii karaa marsariitii Eejansii Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyaalessaa http://app.neaea.gov.et yookin www.neaea.gov.et akkasumas lakkoofsa ergaa gabaabaa 8181 irratti ID- jechuun lakkoofsa ittiin qormaatama/admiishinii barreessuun ilaallachuu danda’u jedhaniiru.

Facebook Comments