Giddu Galli Qorannoo Qonnaa Booree fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf midhaan gosa adda addaa bu’aa gaarii argamsiisuu danda’an qorataa jiraachuu beeksise.

OBN Onk. 26,2012- Giddu Galli Qorannoo Qonnaa Booree fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf midhaan gosa adda addaa bu’aa gaarii argamsiisuu danda’an haala qilleensa qabatamaa Godina Gujii irratti hunda’auun qorataa jiraachuu beeksise.

Giddu galli kun erga hundaa’ee tekinoolojii qonnaa haaraa haala qilleensa baramaa godichaarratti hundaa’uun qorachuu fi madaqsuun qonnaan bultoota biraan gaheera.

Hanga ammaattis Qamadii  gosa Sannatee fi Hulluqaa, gosa Garbuu keessaa ammoo HB1307 kan jedhamu akkasumas gosa Mosee Jaallannee fi Guddannee jedhaman qonnaan bulttoota biraan gahuun misoomsaa jiru.

Yeroo ammaa kanas fayyadamummaa qonnaan bultootaa daran mirkaneessuuf qorannoo adda addaa midhaan agandaa fi biilaa, Kuduraa fi muduraa akkasumas qabeenya uumamaa irraatti qorataa jiraachuu bakka bu’aan Daareektara Olaanaa Giddu Gala Qorannoo Qonnaa Booree Obbo Dheeressaa Shuumii dubbataniiru.

Qonnaan Bultoonnii Aanaa Booree gidduugalicharraa fayyadamaa jiranis midhaan bu’aa qabeessuummaan isaanii mirka’aee misoomsaa jiraniin bu’aa gaarii irraa argachaa jiraachuu himaniru.

Giddu Gallii Qorannoo Qonnaa Booree,  Godina Gujii Aanaa Booreetti kan argamu  bara 2001 hundaa’ee hojii eegale.Jiksaa Takleetu gabaase.

Facebook Comments