Maanguddoonni, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon biyyattii haala nagaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuun danda’amu irratti mar’achuuf yaa’ii taa’an.

OBN Sad. 25,2012- Maanguddoonni, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon biyyattii, dhimmi nageenya biyyaa keessumattuu kan dhaabbilee barnootaa isaan yaaddesse, walitti dhufuun haala nagaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuun  danda’amu irratti mar’achuuf yaa’ii taa’an.

Yaa’ii kun barattootaafi barsiistota yunversitiiwwaniif waamicha nagaa dhiyeessuuf dhaabbileen barnootaa ol’anoon bakka itti wal danda’uu, fageessanii waa ilaaluufi xiinxaluun itti gabbatu ta’uu hubatanii nageenyaaf wabii akka dhaabbataniif waamicha nageenyaa dhiyeessuuf.

Yuniversitiiwwan Itiyoophiyaa xiqqoo bakka dhaloonni bor biyya ijaaru itti qaramu waan ta’eef, barataa barnootaaf ba’e miidhuun abdii borii biyyaa dukkaneessuudha jedhan qaamooleen yaa’ii kanarratti argaman..

Nama nagaa qabutu nagaa labsa, nuti nagaa labsina, nagaaf wabii dhaabadhaanis, waamicha isaaniiti.

Haaluma kanaan koreen addaa gumii waamicha nagaaf walitti dhufe keessaa filatamee gara yunivarsitiiwwan rakkoo nageenyaa qabanitti ni ergamu.

Yunivarsitiiwwan barattoonni keessaa ba’an, yunivasitiiwwan Madda Walaabuu,Odaa Butumiifi Mattuu koreen kun xiyyeeffannoo kennee garas deemuuf karoorfateera.

Yunivarsitiiwwan biyyattiin qabdu 50n keessaa 24 keessatti sadarkaa gara garaattii rakkoon nageenyaan wal qabate mul’atus harki caalaan nageenyaan baruufi barsiisuu itti fufaniiru.Leensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments