Sooma Ramadanaa boruu eegaluuf baga geessan-Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahmad

OBN Ebla 15,2012- Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad Sooma Ramadanaa boruu eegaluuf ergaa baga geessani dabarsaniru.

Bara kana addunyaan wayita dhibee vaayirasiin miidhamaa jirtuutti fi dhibichas ittisuuf harkaan nagaa walgaafachuu dhabuu, walirraa fagaachuun mana keessatti turuun guutuu addunyaatti bakka hojiirra olaa jiruutti Sooma Ramadaanaa kanaa soomuuf jirra.
Akka Dr. Abiyyi jedhanitti, Nabiyyuu Mohaammad weerara dhibee babal’ataa turee ittisuuf kan barsiisan keessaa sosochii uummataa dhorkuun ture.
‘’Qulqullummaan qaama amantiiti jedhani Nabiin akka barsisisanitti, qulqullina keenya , kan maatii fi naannoo keenyaa eeguun dhibee koronaa amantiinis gocha qabatamaanis haa ittisnu”’ jedhan Ministirri Muummee Dr. Abiyyi.
‘’Ji’a Sooma Ramadanaatti soonni inni guddaan Zakaa fi Sadaqaa dha kan jedhan Dr. Abiyyi Ahmad,warreen kaannif qooduu, kaanif ammo tahani argamuu dha; warreen biroof waan gaarii kennuun kan kenneef gammachuu, kan fudhatuuf ammo deeggarsa jireenyaa kan argamsiisuu dha’’ jedhaniru.

Zakaa fi sadaqaan bara kanaa warreen daldalllisaaani jalaa gadii bu’e/laafee, mana kiraa kaffaluu warreen hin dhaban, kaffalti mana baruumsaa warreen kaffaluu dadhabaniif, akkasumas ijoolleesaaniif warreen rakkataniif akka oluu Dr. Abiyyi Ahmad gaafataniru.

Ramadanni kan dhufee yeroo nu barbaachisuutti waan taheef rakkoo wayitawaa keenya hiikuuf itti haa fayyadamnu,hojii gaariif walitumsaa jedhe akkuma Quraanni nu barsiseetti, warreen deeggarsa keenya barbaadaniif cinaa dhaabbachuun haa tumsinu, namoonni maallaqa hin qabnees hojii gaarii eebbifamaa kanaaf haa hirmaanuu jedhaniru Dr. Abiyyi Ahmad.
Ji’a Ramadanaa eebbifamaa kanatti hordaftoonni amantaalee buleeyyi, Muslimoonni, Kiristaanoonni fi lammiileen Itoophiyaa hundinuu weerara dhibee kana qindoominaan ofi irraa akka ittisnuu Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad waamicha dhiheessaniru.

Facebook Comments