Namoonni dhaabbilee fayyaa hojjatan 65 vaayirasii Koroonaan qabamu Ministirri Fayyaa Dr.Liyaa Taaddasaa beeksisan.

OBN Caamsaa 26, 2012- Namoonni dhaabbilee fayyaa hojjatan 65 vaayirasii Koroonaan qabamu Ministirri Fayyaa Dr.Liyaa Taaddasaa beeksisan.

Itiyoophiyaatti adeemsa hanga ammaa jirun ogeeyyiin fayyaa 49 fi hojjattoonni gargaarsa yaalaa kennaan 16 vaayirasii koroonaan qabamun beekamera.

Ogeeyyiin kunneen irra caalaan dhaabbilee fayyaa Finfinnee kessatti argaman kan tajaajilan ta’u himaniru.

Tajaajila ogeeyyiin fayyaa fi hojjattoonni gargaarsa yaalaa weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf taasisanif galata dhiyyeesaniru jedha TOI.

Mootummaan carraaqqii saaxilamuummaa hojjaattoota dhaabbilee fayyaa xiqqeessuuf taasisuu cinatti hawaasnis ofii isaa eguudhaan dadhabbii ogeeyyii fayyaa akka hir’isus dhaamsa dabarsaniru.

Kanuma walin walqabate hawaasni of eggannoo barbachiisuu taasisuu dhiisuun akka isaan yaachisees Ministirri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himaniru.

Of eggaannoo kan taasisnuu ajaja ogeeyyii fayyaa yookiin kabachiistoota seeraa kabajuuf osoo hin taane, ofii keenyaa fi namoota jaalannuuf ta’u akka qabus gorsa isaani kennaniru.

 

Facebook Comments