Qorannoo marsaa lamaan taasifameen namoonni 13 vaayirasii koroonaan qabaman-Biiroo

OBN Wax. 18, 2012- Biiroon Eegumsa Fayyaa Magaalaa Finfiinnee weerara vaayirasi koroonaa ilaalchisee qorannoo mana manarraa fi duula hubannoo uumuu marsaa lammataan namoota miiliyoonaa 5 ol ta’an qorachuu beeksise.

Qorannoo marsaa lamaan taasifamee kana irrattis namoonni 13 vaayirasii koroonaan akka qabaman beeksiseera.

Biiroo Eegumsa Fayyaa Magaalaa Finfiinneetti, Hogganaa Itti Aanaan Damee Ittisa Dhibee Dr. Mulugeetaa Indaalaa, duula jalqaba irratti manneen kuma 900 fi kuma 59 fi 658 fi namoota miiliyoona 3 fi kuma 100 fi kuma 42 fi 635 walin gahuun danda’ameera jedhaniru.

Qorannaa taasifamee kana irrattis vaayirasiichi nama tokkoo irratti mul’achuu isaatif iddoo tursisaa akka galu ta’eera.

Marsaa lammaffaa irratti immoo qorannaa manneen kuma 684 fi 724 taasifameen namoota miliiyoona 2 fi kuma 640 fi 776 akkaasumas qorannaa dhaabbilee kuma 3 fi 469 taasifameen namoonni kuma 18 fi 859 qorachuun danda’ameera jedhan.

Qorannaa marsaa lammaffaaf taasifamee kana irrattis namoonni 12 vaayirasichan qabamuun mirkana’eera.

Jalqaba irratti meeshaan ho’ina qaamaa qoratuu hin turre kan jedhan Dr.Mulgeetaan sassaabbii odeefannoo irrattis hanqinni jiraachuu fi jiraattoota argachuu akkasuumas sodaa ogeessi vaayirasiichaa natti dabarsuu danda’a jedhu jiraachuu, ogeessoonnis osoo hin qoratiin qorannee jirraa jechuun hanqinoota akka turan himaniru.

Facebook Comments