Misheel Pilaatinii

Pireezidaantiin Gamtaa Kubbaa Miilaa Awurooppaa duraanii Misheel Pilaatiniin Waajjirra Abbaa Alangaa Siwizarlaanditti dhiyaatan

Pireezidaantiin Gamtaa Kubbaa Miilaa Awurooppaa duraanii Misheel Pilaatiniin Waajjirra Abbaa Alangaa Siwizarlaanditti dhiyaatan.

Lammiin Firaansi Misheel Pilaatiin bara 2011tti yeroo aangorra turanitti kaffaltii seeraan alaa FIFA irraa fudhatan jedhamuun sochii kubbaa miilarraa adabamanii turan.

Pilaatiin seera maleessummaa fi fakkessanii hojjechuun badii hojjetaniif ragaas argachuu isaa Waxabajji darbe “Associated Press” ifoomsuun isaa ni yaadatama.

Misheel Pilaatiiniin bara 2015 irraa eegalee himannaa isaanirratti dhiyaatee kanaan Pirezidaantummaa gamtaa kubbaa miilaa Awuroopparraa kan kaafaman.

Kafaltichi akka kennamuuf ajaja kan dabarsan Pireezidaantiin FIFA duraanii Seef Bilaataris Jarman magaalaa Barliinitti Abba Alangaa fulduraatti ni dhiyaatu jedhameera.

Seef Bilaatar fi Misheel Pilaatiniin hojiilee kubbaa miilaan wal qabatan kamirrayyuu kan ittifaman yoo ta’u, Koreen naamusa FIFA Bilaatar waggoota saddeetif, Pilaatiinii ammoo waggoota afuriif ittisee ture.

Misheel Pilaatiin adabbii waggoota afurii erga xumuran booda gara kubbaa miilaa deebi’uuf fedhii akka qaban dubbachaa turuun ni yaadatama. Namooni lamaanuu karaa seeraan alaan wanti rawwanne hin jiru jechuun himannaa kana mormaa turani.

Madda:- Sky Sport

Image may contain: 1 person
Facebook Comments