Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota isaa sadarkaa digirii 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaan ykn PHDn barsiisaa ture har’a  ebbisaa jira.

OBN Ful. 14, 2013 – Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota isaa sadarkaa digirii 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaan ykn PHDn barsiisaa ture har’a  ebbisaa jira.

 

Barattoota eebbifaman keessaa barattoota sadarkaa digirii 3ffaan ykn PHDn yeroo jalqabaaf Muummee Afaan Oromoon baratan ni argamu jedhameera.

Sirna ebbaa barattoota Yunivarsiitii Wallaggaa kana irratti miseensa Boordii yuunivarsitichaa fi keessummaa kabajaa Dr. Abarraa Dheereessaa dabalate Pireezidantii Yunivarsiitii Wallagaa Dr. Hassan Yusuuf fi keessummonni biroon argamaniiru.

Pireezidantiin Yunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassaan Yusuuf eebbifamtootaan ergaa baga gammadani dabrsun; sirna eebba guyyaa har’a addaa kan taasisuu barattoota 4 Muummee Afaan Oromoon akka Itiyoophiyaatti darbees akka Afrikaa akkaasumas sadarkaa Adduunyatti yeroo jalqabaaf eebbisiisne jedhaniru.

 

Yuunivarsiitiin Wallaggaa rakkoolee gama fayyaan, dinagdeen hawaasummaan jiran furuuf hojii bu’aa qabeessaa hojjateera kan jedhan Dr. Hassaan, eebbifamtoonni guyyaa har’a barnoota baratan kanaan biyya keessan amanamummaafi ittigaafatamummaan tajaajilun biyyatti hiyyummaa keessa akka baastan waamichaa koon dabarsa jedhan.

Miseensa Boordii Yuunivarsitichaa fi  Keessummaan kabajaa sirna eebba Yunivarsiitii Wallaggaa har’aa Dr. Abarraa Dheerreessaa bara darbe haali mijatafi gaarii hin turre jedhan; barattoonni har’a eebbifamtan kana hunda dandamatanii  eebbifamu keessaniif baga gammadan jedhaniru. Zinnaash Dassaalanyitu gabaase.

Facebook Comments