Environment News

November 29, 2020

OBN Sad. 20, 2013- Ayyaanni Sabootaa, Sablammoota ...

November 29, 2020

OBN Sad. 20, 2013- Pireezidaantiin Itoophiyaa Aadd ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –  Damee Indaastirii Faarmast ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 – Hojiilee odeeffannoo fayyaa ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –Haala sharafa maallaqaa Baan ...

November 24, 2020

OBN Sadaasaa 15, 2013 –Jalqaba kurmaana 3ffaa kees ...

November 24, 2020

OBN Sadaasaa 15, 2013-Seeronni haaraa ittifayyadam ...

  • 2018-12-26 5:52PM

  • 2017-04-13 4:52AM

  • 2017-04-13 4:53AM

It took more than 20 years to broadly accept that mankind is causing global warming with the emission of greenhouse gases. More than 80% of the world-wide energy demand is currently supplied by the fossil fuels coal, oil or gas.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Analysis & Comment.

It took more than 20 years to broadly accept that mankind is causing global warming with the emission of greenhouse gases. Why have warnings about climate change been ignored ?

Story highlights

It took more than 20 years to broadly accept that mankind is causing global warming with the emission of greenhouse gases. Why have warnings about climate change been ignored ?

Environment News

November 29, 2020

OBN Sad. 20, 2013- Ayyaanni Sabootaa, Sablammoota fi Uummattoota Itiyoophiyaa bara kanaa y ...

November 29, 2020

OBN Sad. 20, 2013- Pireezidaantiin Itoophiyaa Aadde Saahilawoorqi Zawdeen daawwannaa hojii ...

November 28, 2020

OBN Sadaasa 19, 2013 – Jilli garee ogeeyyii Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee RIB oggum ...