Amaaraa Muudama

Pireezdaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xiruunah muudama sadarkaa naannoo haaraa 14 kennani.

Pireezdaant Tamasgeen Xiruunah Muudama Haaraa Laatan
Pireezdaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xiruunah muudama sadarkaa naannoo haaraa 14 laatan.

Haaluma kanaan;
1. Obbo Muluuqan Ayyahu; Koomiishinara Koomiishinii Siiviil Sarviisii
2. Dooktar Malkaamuu Abbitee; hogganaa Biiroo Fayyaa
3. Dooktar Dastaa Tasfaaw; hogganaa dhimma dhaabbilee mootummoota alaa
4. Obbo Goshuu Indaalammaaw; gorsaa addaa preezdaantichaa
5. Obbo Qalamuu Muluunah Immiruu; itti aanaa hogganaa Biiroo Daandii fi Geejibaa
6. Obbo Maaruu Chakkool Mangistuu; itti aanaa koomiishinara Koomiishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa
7. Obbo Fantaaw Awwaayyahu; itti aanaa hoji raawwachiisaa Eejansii Koonistiraakshinii Daandii Baadiyyaa
8. Obbo Zalaalam Liyaw; itti aanaa hoji gaggeessaa Eejansii Misoomaa fi Kunuunsa Hara Xaanaa fi Qaamolee Bishaanii
9. Aadde Baanchi’aamlaak G/maariyaam; daayreektara olaanaa Eejansii Galmeessa Ragaalee fi Taateewwanii
10. Obbo Mollaa Tizaazuu; itti aanaa daayreektara Eejansii Galmeessa Ragaalee fi Taateewwanii
11. Obbo Haabtaamuu Malaakuu; itti aanaa itti gaafatamaa Waajjira Preezdaantii
12. Aadde Wubaalam Iskazziyaaw; hoji gaggeessituu Waajjira Siidaa Wareegamtoota Amaaraa,
13. Obbo Addis Bayyanaa; itti aanaa hoji gaggeessaa Waajjira Siidaa Wareegamtoota Amaaraa
14. Obbo Ballaxaa Geetaanah; itti aanaa daayreektara Abbaa Taayitaa Qulqullinaa fi To’annoo Biqiloota, Sanyii fi Galteewwanii
Hoggansi kanneen Qaammee 1,2011 irraa eegalanii kan muudaman ta’uu Waajjirri ADP beeksiseera.

Facebook Comments