Burraayyuutti Qaamoleen Qubannaa Kora Bittinsaa Oromiyaarratti Balaa Boombii Qaqqabsiisan To’ataman

Magaalaa Burraayyuutti qaamoleen qubannaa Kora Bittinsaa Oromiyaarratti balaa boombii harkaa qaqqabsiisan to’ataman.

Burraayyuutti Qaamoleen Qubannaa Kora Bittinsaa Oromiyaarratti Balaa Boombii Qaqqabsiisan To’ataman

Magaalaa Burraayyuutti qaamoleen qubannaa Kora Bittinsaa Oromiyaarratti balaa boombii harkaa qaqqabsiisan to’ataman.

Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka gabaasetti  balaa boombii harkaa kaleessa galgala magaalaa Burraayyuutti qaqqabeen poolisoonni miidhaman wallaannamanii deebi’aa jiru.

Balichi kaleessa galgala naannoo sa’aa 1:30tti iddoo qubannaa Kora Bittinsa Oromiyaarratti boonbii “shiftaan” darbatameen kan qaqqabedha jedheera Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Balichaan namoota 09 irra balaan salphaan dhaqqabeera.

Namoota balaan irra ga’e keessaa 1 achumatti wallaannamee manatti yoo deebi’u, namoonni 8 Finfinnee Hoospitaala Poolisii galanii wal’aannamaa jiru.

Balaan qaqqabe salphaa waan taheef kan hafanis wallaannamanii jala jalaa gara manaa deebi’aa jiru.

Warra madaa’ee hoospitaala gale keessaa takka hoojjettuu poolisiif nyaata qopheessitudha.

Namoonni balaa dhaqqabsiisuun shakkaman too’annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu biirichi beeksiseera.

Facebook Comments