Guyyaa kaleessaa Magaalaa Jimmaatti Bataskaanni, Masqalii fi konkolaataan gubameera jedhamee ololli deemaa jiru soba jedhan

Magaalaa Jimmaatti Manni amantaa gubates hinjiru, meeshaleen saamamees hinjiru jedhan hooggantichi.

Guyyaa kaleessaa Magaalaa Jimmaatti Bataskaanni, Masqalii fi konkolaataan gubameera jedhamee ololli deemaa jiru soba jedhan Hoogganaan Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo.

Magaalaa Jimmaatti Manni amantaa gubates hinjiru, meeshaleen saamamees hinjiru jedhan hooggantichi.

Ololichi duula qindaa’aa amantaa dawoo godhachuun jeequmsa uumuuf shira karoorfame ta’uus himaniiru.Qaamooleen shira kana keessatti qooda qabu jedhamanii shakkaman too’atamaa jiru.

Shira xaxame kana gufachiisuu keessatti hirmaannaan ummataa ol’aanaa ture jedhaniiru obbo Admaasuun.

Ummanni keenya ammaas nageenya isaa eeggachuuf tumsa eegale cimsee itti fufuu qaba.

Karaa gara biraan amantaa dawoo godhachuun ololli hiriirri gaggeeffamuufi jedhu mootummaadhaan beekkamtii hinqabus jedhaniiru.

Qaamni seeraan hiriira gaafatees hin jiru, qaamni hayyamees tahe hayyamuus hin jiru.

Mootummaan gocha seeraan alaa kamuurratti tarkaanfii seera kabajchiisuu ni fudhata, kanaafis qaama nageenyaaf qajeelfamni kennamee jira jedhaniiru obbo Admaasuu Daamxoo.

Ummanni keenya odeeffannoo sobaan akka hin dogoggorree fi nageenya isaa eeggachuu akka qabu dhaamaniiru jechuun kan gabaase BDHKMNOti.

Facebook Comments