Manneen Murtii filannoorratti mormii ka’uu malan bifa addaan keessummeessuufi.

Manneen Murtii filannoorratti mormii ka'uu malan bifa addaan keessummeessuufi.

 

 

 

OBN Amajji 07,2012- Manneen Murtii dhimmoota filannoorratti mormii ka’uu malan bifa addaatiin keessummeessuuf, qophaa’aan jira jedhe.

Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa filannoo biyyaalessaa filatamu waliin walqabatee, gaaffilee abbaa seerummaa ka’aniif tajaajila si’ataa fi amanamaa laachuuf qophaa’aa jiraachuu himeera.

Manneen murtii Federaalaa labsii filannoo Ityoophiyaa, galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo 1162/2011 itti gaafatama kennameef, heera mootummaa fi seeran walsimsiisuun hojjechuuf ga’eesaa ba’achaa tureera.

Preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa aadde Ma’aazaa Ashannaafiin Hoggansa manneen murtii Federaalaa sadanii fi qindeessitoota dhaddacha ramaddii waliin qophii filannoo fi hojii manneen murtiirratti mari’ataniiru.

Haaluma kanaan hojiilee filannoon duraa, yeroo filannoo fi filannoon booda ga’ee manneen murtii federaalaarratti mari’atameera.FBC irraa odeeffanne.

Facebook Comments