Godina Shawaa Kabaa Aanaa Hidhabuu Abooteetti qonnaan bultoonni sadarkaa caaluun misooma jallisirraa akka faayidaa hin arganneef dhiyeessiin qoricha waagii fi farraa ilbisootaa rakkoo tahuun himame.

Godina Shawaa Kabaa Aanaa Hidhabuu Abootee

Godina Shawaa Kabaa Aanaa Hidhabuu Abooteetti qonnaan bultoonni sadarkaa caaluun misooma jallisirraa akka faayidaa hin arganneef dhiyeessiin qoricha waagii fi farraa ilbisootaa rakkoo tahuun himame.

Qonnaan bultoonni OBN dubbise tokko tokko teeknoolojiwwan omishitummaa dabala fayyadamuudhaan misooma jallisirraa fayyadamaa jirra jedhan.

Oomishini baranaa garuu waagii fi ilbisoota adda addaatiin waan miidhamaa jiruuf rakkoon kun qaama ilaaluun akka furamuuf gaaftan.

Aanaa Hidhaabu Abootee dabalatee barana marsaa duraatin Aanalee Godina Shawaa Kaabaa 13 kessattii lafa heektaara kuma 44fi dhibba sadi ol jallisiidhaan misomaa jiraachu Itti gaafatamaan Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Masaa Warquu himaniiru .

Lafa marsaa duraatiin misooma jiru irraayis callaa kuntaala miiliyoona 5 fi kuma dhibba shantu eeggama jedhan.

Hanqina dhiheessii jiru gutumaa guutuutti furuufis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan hojjatamaa jira jedhan.

Ammahaa Geetaachootu gabaase.

Facebook Comments