Guyyaan Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa Gurraandhaala 7,bara 2012 kabajamee oolaa.

Guyyaan Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa

Guyyaan Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa Gurraandhaala 7,bara 2012 kabajamee oolaa.

Guyyaan Raayyaa Ittisa Biyyaa baranaa mata duree ”Birmadummaa Biyyaa fi Nageenya Ummata keenyaa kutannoodhaan ni eegna” jedhuun akka kabajamu himameera.

Ayyaanichis marii Ummata waliin taa’amu,hojii tola ooltummaa,waldorgommii ispoortii fi haala qophaa’ummaa Raayyaa Ittisa biyyaa agarsisuun hiriiraa fi agarsiisa adda addaatiin kabajama.

Guyyaan kun Raayyaan ittisa biyyaa adeemsa keessa dabre kan itti xinxalamuu fi aantummaan ummatummaasaa kan itti mirkanaa’u tahuunis himameera.

Kana malees Raayyaan Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa akkuma kanaan dura ergama isaa kutannoodhaan bahachuuf qopha’ummaasaa kan itti agarsiisuus jedhameera.

Raayyaan Ittisa Biyyaa nageenya ummataa kutannoodhaan eeguudhaaf akka hojjeetuus ibsameera.

Facebook Comments