Magaalaa Jimmaatti fiigichi guddaan mata-duree ”Tokkummaan Nageenyaa fi Badhaadhinaaf ” jedhuun dargaggoota magaalattii hirmaachise geggeeffamaa jira.

''Tokkummaan Nageenyaa fi Badhaadhinaaf ''

Magaalaa Jimmaatti fiigichi guddaan mata-duree ”Tokkummaan Nageenyaa fi Badhaadhinaaf ” jedhuun dargaggoota magaalattii hirmaachise geggeeffamaa jira.

Fiigichi kun imala jijjiiramaa hooggansa Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahimadiin akka biyyaatti eegalame cinaa dhaabbachuun, badhaadhinaa dhugoomsuuf sochii godhamaa jiru cinaa dhaabbachuu isaaniis kan ittiin agarsiisan tahu dargaggonni kunniin himaniiru.

Imalli Badhaadhina biyyaa tokkummaa hunda keenyaatiin ni dhugooma kan jedhan hirmaattonni sagantichaa qaamoleen haasaawa jibbiinsaa duudhaa uummataatiin ala ta’een wal qoodiinsa ummataa labsan gochaa isaaniirraa dhaabbachuu akka qabanis dhaamaniitru.

Dhimmoota Kominikeeshinii Godina Jimmaarraa Odeeffanne.

Facebook Comments