Ministeerichi walga’ii isaa Viidiyoo Koonfraansiidhaan gaggeesse

Ministeerri Geejjibaa DFRI dhaabbileefi qooda fudhattoota damichaa waliin gabaasa raawwannaa hojii ji’oottan 7 fi ajandaalee biroo irratti viidiyoo koonfraansiidhaan walga’ii isaa gaggeessee jira.

Koonfraansicha kan hoogganan Ministira Ministeera Geejjibaa aadde Daagmaawiit Moogees gabaasa dhiyaate irraa ka’uun gaaffiiwwan dhaabbileen garagaraa bulchiinsa gaarii irratti kaasaniif deebii deebisuuf akka hojjatan beeksisaniiru.

Mootummaan biyyattii tatamsa’ina vaayraasii koroonaa to’aachuuf walgayii gurguddoon akka hin adeemsifamne dhiyeenya kana murtee dabarsuun ni yaadatama. Ministeera Geejjibaarraa odeeffanne.

Facebook Comments