Warshaa Sukkaara Finca’aa fi Matahaaraa oomishinii alkoolii teknikaalaa qulqullinaaf oluu miiliyoonaa sadii jiraachu beeksise.

OBN Bit.12, 2012- Warshaa Sukkaara Finca’aa fi Matahaaraa oomishinii alkoolii teknikaalaa qulqullinaaf oluu miiliyoonaa sadii jiraachu beeksise.

Alkooliin kun dhibeewwaan daddarboo ittisuu fi meeshaalee qulqullinaaf olan qopheessuuf fayyada.

Oomishni alkoolii teknikaalaa liitira miiliyona sadii waan jiruuf warshaalee lamaan kanarraa bituun akka danda’amu Korpooreeshiniin Sukkaara beeksiseera.

Itti gafaatamaan Sab-qunnamtii Korpooreeshinichaa obbo Gaashawu Ayichiilum, Warshaaleen Sukkaara Finca’aa fi Matahaaraa alkoolii oomisha dhibee dadarboo ittisani fi meeshaalee qulqullinaaf olan keemikaala alkoolii teknikaalaa jedhamuu oomishaa jiru jedhaniru.

Dhaabbatni Pireesi Itoophiyaa akka beeksiseetti,warshaan lamaanu guyyaatti alkoolii litiira kuma 100 oomishaa waan jiraniif qaamooleen heeyyamaa daldalaa qaban bitun hawaasa biraan gahuu danda’u jedheera.

Akka obbo Gaashawu jedhanitti keessattu tatamsa’ina vaayirasii koroonaa ittisuf oomishni dhibee daddarboo ittisani fi meeshaalee qulqullinaaf olaan hawaasaf dhiheessun barbaachisummaan isaa olaanaa dha jedhaniru.

Facebook Comments