Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa(Oromia State Univesity) meeshaalee ittisaa fi to’annoo Weerara Vaayirasii Koroonaatiif oolan Bulchiinsa Magaalaa Baatuudhaaf deeggarsa godhe.

Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa(Oromia State Univesity)

Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa(Oromia State Univesity) meeshaalee ittisaa fi to’annoo Weerara Vaayirasii Koroonaatiif oolan Bulchiinsa Magaalaa Baatuudhaaf deeggarsa godhe.

Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa tatamsa’ina dhibee Vaayrasii Koroonaa (COVID-19) ittisuuf hojiilee hojjatamaa jiran deeggaruudhaaf meeshaalee gara garaa bulchiinsa magaalaa Baatuutiif deeggarsa kennunsaa himame.

Yuunivarsiitichi meeshaaleen deeggrsaaf Bulchinsa Magaalaa Baatuudhaaf kennees firaashii 100,ansoolaa 100,hoccuu halkanii 100,saamunaa 1000,bishaan leetira walakaa laakkoofsaan 3600 fi ruuzii Kuntaala 10 tahudha.

Baasiin meeshaalee kanneeniis gara birrii kuma dhibba afur ta’uutti kan dhihaatuudha jedhame.

Tatamsa’ina dhibee vaayrasii koroonaa (COVID-19) ittisuuf tattaaffii mootummaan taasisaa jiru cinaa ni dhaabbannaa kan jedhan pireezidaantiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Dr. Gammachuu Araarsaa, fuuldurattis Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa hubannoo kennuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuuf qophiidha jedhan.

Kana malees Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Ummanni hubannoo gahaa argate akka Vaayirasii Koronaarraa of eeguuf hojiin dursee raawwatamaa turu Pireezedaantiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Dr. Gammachuu Araarsaa OBN tti himaniiru.

Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments