Ministeerichi Dirreedhawaa deeggare.

OBN Caamsaa 26, 2012- Ministeerri Daa’immanii, Dubartootaa fi Dargaggootaa weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf kan oolu meeshaalee nyaata fi qulqullinaa Birri kuma 100 fi kuma 42 ol tilmaamamuu Bulchiinsa Magaalaa Dirreedhawaaf deeggarsa taasisee.

Deeggarsi taasifamee kunis deeggarsa nyaata gosa garagaraa, Golgaa Afaanii fi Funyaanii akkasumas saanitaayizarii ta’uu himameera.

Ministeerichatti, Deetaan Ministira Damee Dargaggoota Addee Hiwoot Haayiluu, weerara vaayiraasii koroonaa ittisuu fi too’achuu keessatti qaamni hundinuu waliin hojjachuu qabu jedhaniru.

Dargaggoonni magaalattis weerara vaayiraasii kana ittisuuf gahe guddaa waan qabanif hojii amma hojjachaa jiran caalaa hojjachuu akka qabanis dhaamaniru jedha TOI.

Koomiishinii Ispoortii fi Dargaggootaa Magaalichaatti Daariiktarri Hirmannaa fi Gahoomsu Dargaggootaa kan ta’an Obbo Iskiindiir Ahmaad gama isaanitiin, weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf dargaggoota kuma 500 ol akka magaalititti hojii hubannoo uumuu hojjachaa akka jiran himaniru.

Dabalataanis qajeelfamoota ogeessota fayyaan kennaman jiraattoonni hojii irra oolchuu qabu jedhameera.

Hooggantuun Dhimma Dubarttootaa, Daa’immani fi Dargaggootaa Magaalaa Direedhawaa Aaddee Kariimaa Alii deeggarsa ministeerichi taasise galeettaffataniiru.

Facebook Comments