Itoophiyaatti Deeggartoota Arsenaal

Arsenaal deeggartoota isaa Itoophiyaa jiran galateeffate

Arsenaal deeggartoota isaa Itoophiyaa jiran galateeffate.

Deeggartoonni Arsenaal Itoophiyaatti argaman gama Waldaa Deeggartoota Arsenaal Itoophiyaatiin dhiiga arjoomaniiru.

Dhiiga arjoomuu kanarrattis deeggartoonni kilabichaa Itoophiyatti argaman 700 ol qooda fudhataniiru.

Deggartoonni kunneenis guutuu biyyattii keessatti hospitaalota 12 magaalota adda addaa keessatti argamaniif dhiiga arjoomaniiru.

Dhiiga arjoomuu kanas deeggartoota kilabichaa magaalaa Finfinneetti argamaniin kan qophaa’e ture.

Akka gabaasa BBCtti,Kilabiin Piriimeer Liigii Ingiliiz kunis deeggartootasaa Itoophiyaatti argamaniif galata galcheera.

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 2 people
Facebook Comments